Athletes Injury iMpact Control

Din fysiska status

Öka medvetenheten och få kontroll på träningsmängd, återhämtning och

eventuella skador

Fotograf: Ahmed Al-Breihi

Athletes Injury iMpact Control


Vi hjälper dig att öka medvetenheten om din fysiska status som gymnast. Du kan tidigt bli medveten om besvär eller hur en eventuell akut skada påverkar dig som gymnast.     

Med hjälp av en mobil applikation kan du följa dina eventuella skador. I en satsning inom såväl bredd som elit vill du kunna träna och tävla för att fortsätta att utvecklas. Genom en självrapporterad veckoregistrering kan du öka din medvetenhet om hur din idrottande kropp mår och tidigare uppmärksamma eventuella besvär och skador samt hur dessa påverkar dig som gymnast.

Du kan också få en översikt av din tränings- och tävlingsmängd.

AKUTA SKADOR


En skada som har ett specifikt skadetillfälle. Få kontroll över vilka akuta skador du får samt dess lokalisation på kroppen och hur de påverkar ditt deltagande och din prestation.

Fotograf: Andreas Svensson

TIDIGARE AKUTA SKADOR


Följ hur en tidigare akut skada påverkar dig över tid avseende deltagande, prestation och smärta.

TRÄNINGSMÄNGD


Få en överblick över hur din tränings- och tävlingsmängd ser ut över tid.

Fotograf: Samuel Wendelius

ÖVERBELASTNING


Ett besvär som uppkommit över tid utan ett specifikt skadetillfälle. Få kontroll över dina överbelastningsbesvär samt lokalisation på kroppen och hur de påverkar dig.

Fotograf: Samuel Wendelius

Vad är det som

ERBJUDS?

En mobilapplikation som gör att du kan följa din AIM Control-profil på

denna hemsida baserat på dina registreringar.

AIM Control kan bli ditt, och om du vill, din förenings eller ditt teams verktyg i er satsning inom gymnastik.

ENKEL REGISTRERING


AIM Control är en veckobaserad skaderegistrering med en mobilapplikation.

PERSONLIG PROFIL


Se hur just din profil se ut när du registrerar i AIM Control.

GRUNDAT I FORSKNING


Detta verktyg har utvecklats genom forskning inom medicinska fakulteten vid Linköpings universitet i nära samverkan med Gymnastikförbundet och Svenska Handbollförbundet.

TIDSÖVERBLICK


Genom en veckovis registrering kan du följa din AIM Control över tid. Du kan också efter en tids registrering välja att blicka tillbaka på olika tidsperioder.

STATISTIK SKAPAS


Allt som registreras i AIM Control kan tas ut i statistik.

VÅRA SAMARBETEN


AIM Control samarbetar med medvetna idrottare, föreningar och landslag inom bredd och elit inom Gymnastikförbundet och Svenska Handbollförbundet.

Gå vidare till Min sida

för att skapa en ny profil

Copyright

AIM Control © 2016