Athletes Injury iMpact Control

Information

Så fungerar AIM Control

Fotograf: Ahmed Al-Breihi

Hur går jag med i AIM Control?

Fyll i dina uppgifter och godkänn deltagande

För att gå med i AIM Control så registrerar du dig som användare och godkänner de användarvillkor som ombeds. Du gör dettta via sektionen Min sida. När du gjort det får du din inloggningsinformation skickad till dig i ett mail.

Ladda ner applikationen

När du har fått inloggningen så är du redo att börja använda den mobila appen. Applikationen finns på App Store och Google Play och används för skaderegistreringen. För att se och ändra personliga uppgifter och se din statistik görs det via din profil här på hemsidan.

Klicka för att ladda ner AIM Control på App Store.

Kräver iOS 9.1 eller högre för att köras.

Klicka för att ladda ner AIM Control på Google Play.

Kräver Android 4.3 eller högre för att köras.

Vilka skador registreras?

Akuta skador

En skada som har ett specifikt skadetillfälle. Få kontroll över vilka akuta skador du får samt dess lokalisation på kroppen och hur de påverkar ditt deltagande och din prestation samt gradera din smärta. I AIM Control registrerar du om du har en ny akut skada de senaste 7 dagarna och hur den påverkar dig avseende deltagande, prestation och smärta.

Tidigare akuta skador

Följ hur en tidigare akut skada påverkar dig över tid avseende deltagande, prestation och smärta. I AIM Control registrerar du en tidigare akut skada, mer än 7 dagar sedan skadetillfället och hur den fortsatt påverka dig avseende deltagande, prestation och smärta. Detta gör att du kan följa hur lång tid och i vilken omfattning du påverkats av en tidigare akut skada.

Överbelastning

Ett besvär som uppkommit över tid utan ett specifikt skadetillfälle. Få kontroll över dina överbelastningsbesvär samt lokalisation på kroppen och hur det påverkar dig i ditt deltagande, din prestation samt gradera din smärta. Överbelastningsskada innebär att du under tid, utan ett definierat tillfälle, utvecklar besvär någonstans i din kropp som påverkar dig. I AIM Control registrerar du dessa besvär genom att ange lokalisation och hur besväret påverkar dig avseende deltagande, prestation och smärta. Detta gör att du kan följa hur länge och i vilken omfattning du påverkats av överbelastningsbesvär.

Träningsmängd

Få en överblick över hur din tränings- och tävlingsmängd ser ut över tid. Din samlade tränings- och tävlingsmängd kan variera över säsongen. Mängden kan också variera på grund av skador eller som en aktiv åtgärd från tränare eller dig själv i träningsplaneringen. Din samlade gymnsatikrelaterade tid avseende träning och match visualiseras över gymnastikåret i din profil.

Vad erbjuds?

Enkel veckoregistrering

AIM Control är en veckobaserad registrering med en mobilapplikation. Nyttan för dig som gymnast att registrera via AIM Control är att du får översikt på din tränings- och matchmängd samt kan öka din medvetenhet om hur din kropp mår genom att du veckovis tar ställning genom registreringen.

Personlig profil

Se hur just din profil se ut när du registrerar i AIM Control. Din veckoregistrering kommer illustreras då du loggat in. Du kommer även kunna relatera till genomsnittet för andra gymnaster som registrerar i AIM Control. Du kan också välja att bjuda in annan person, exempelvis din tränare eller medicinsk resurs i laget att ta del av din personliga profil.

Grundat i forskning

Detta verktyg har utvecklats genom forskning inom medicinska fakulteten vid Linköpings universitet i nära samverkan med idrottsförbund och föreningar. Genom registreringarna skapas en kartläggning som över tid ger kunskap om hur skadepanoramat ser ut inom svensk gymnastik och handboll. En förutsättning för att kunna utveckla metoder för att försöka minska antalet skador och dess påverkan på gymnaster. Dina och andra spelares registrerade data ger därför forskare inom idrottsmedicin viktig information i detta viktiga arbete för dig och svensk gymnastik samt hanboll. Målet är att så många idrottare som möjligt kan vara aktiva så länge som möjligt! Initiativet är forskningsetiskt godkänt, vilket bland annat innebär att AIM Control skyddar dina uppgifter så att ingen annan än du själv och ansvarig styrgrupp för AIM Control kan ta del av din profil; om inte du valt att låta någon annan ta del så som exempelvis tränare eller medicinsk resurs.

Tidsöverblick

Genom en veckovis registrering kan du följa din AIM Control över tid. Du kan också efter en tids registrering välja att blicka tillbaka på olika tidsperioder.

Jämför med andra

Allt som registreras i AIM Control kan tas ut i statistik. Se din profil för veckan samt över tid genom tydliga diagram och grafer när du är inloggad. Statistiken kan ses som ett verktyg för dig i din gymnastiksatsning. Likaså fördelningen mellan akuta skador, tidigare akuta skador som fortsatt påverkar spelare samt överbelastningar för alla som registrerar i AIM Control. I forskningen som pågår kan vi få en kartläggning om hur svenska gymnaster mår i sin kropp och hur de påverkas av såväl akuta som överbelastningsskador genom statistiska analyser. Resultatet kan sedan presenteras för dig som enskild gymnast och för din förening. När resultat presenteras för exempelvis förbund, föreningar och försäkringsbolag så är din och lagets identitet skyddade i alla resultatpresentationer.

Samarbetspartners


AIM Control samarbetar med Gymnastikförbundet.

AIM Control drivs i samverkan med Linköpings universitet, medicinska fakulteten, avdelning för Fysioterapi.


AIM Control samarbetar med  Svenska Handbollförbundet.


AIM Control har ett samarbete med Pixeldot som ger oss underlag för matchbilder och övrig grafisk profil..

Om oss

Kajsa Johansson

Huvudansvarig AIM Control

Styrgrupp AIM Control

Leg Sjukgymnast, Medicine doktor

Universitetslektor, avd. för Fysioterapi, Linköpings universitet


Jennie Classon

Styrgrupp AIM Control

Leg. Fysioterapeut


Samuel Larsson

Tekniskt ansvarig AIM Control


Du når oss via:

info@aimcontrol.se

Copyright

AIM Control © 2016