Athletes Injury iMpact Control

Din fysiska status

Öka medvetenheten och få kontroll på träningsmängd,

återhämtning och eventuella skador

NYHET – forskningsstudie om huvudskador inom svensk elithandboll!

En huvudskada riskerar ge stor påverkan på en handbollsspelare. Här behövs mer kunskap om skadepanoramat. Därmed har SHF:s generalsekreterare Robert Wedberg tillsammans med Peter Gentzel (Svensk Elithandboll) beslutat att i samverka med idrottsmedicinska forskare vid Linköpings universitet förbättra kunskapsunderlaget inför framtida insatser. Genom att spelarna inom SHE och Handbollsligan veckoregistrerar med appen AIM Control under kommande handbollssäsong, så ska huvudskador inom svensk elithandboll kartläggas, men också ge bättre kontroll på handbollens skadestatistik.

Studien ”SWECON - Handball: The Swedish Concussion study in elite Handball” syftar till att få kontroll på omfattningen av huvudskador inom svensk elithandboll och kartlägga påverkan på spelaren samt dennes återgång till idrott. Dessutom syftar studien till att kartlägga dagens handläggning av spelare med huvudskada inom svensk elithandboll.

Huvudansvarig för AIM Control och studien om huvudskador är Kajsa Johansson (Docent och leg. Fysioterapeut vid avd. för Fysioterapi, Linköpings universitet) i samverkan med Jennie Classon (Leg. Fysioterapeut, OrthoCenter Rehab, Göteborg).

Forskningsstudien bedriva även i samverkan med;
Andreas Ivarsson, docent i idrottspsykologi och idrottsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
Yelverton Tegner, professor i idrottsmedicin vid Luleå Tekniska Universitet.

Athletes Injury iMpact Control

Vi hjälper dig att öka medvetenheten om din fysiska status som handbollsspelare.

Du kan tidigt bli medveten om besvär eller hur en eventuell akut skada påverkar dig som spelare.

Med hjälp av en mobilapplikation kan du följa dina eventuella skador och dess påverkan på dig som handbollsspelare. I en satsning inom såväl bredd som elit vill du kunna träna och spela match för att fortsätta utvecklas. Genom en självrapporterad veckoregistrering via en mobilapplikation kan du öka din medvetenhet om hur din handbollskropp mår och få en översikt av din träningsmängd. Användandet av applikationen gör att du tidigare kan uppmärksamma eventuella besvär och skador. Dessutom reflekterar du över hur eventuella skador påverkar dig som spelare eller om du är skadefri över delar eller hela handbollsåret.

AKUTA SKADOR


En skada som har ett specifikt skadetillfälle. Få kontroll över vilka akuta skador du får samt dess lokalisation på kroppen och hur depåverkar ditt deltagande och din prestation samt gradera din smärta.

TIDIGARE AKUTA SKADOR


Följ hur en tidigare akut skada påverkar dig över tid avseende deltagande, prestation och smärta.

TRÄNINGSMÄNGD


Få en överblick över hur din tränings- och matchmängd ser ut över tid.

ÖVERBELASTNING


Ett besvär som uppkommit över tid utan ett specifikt skadetillfälle. Få kontroll över dina överbelastningsbesvär samt lokalisation på kroppen och hur det påverkar dig i ditt deltagande, din prestation samt gradera din smärta.

Vad är det som

ERBJUDS?

En mobilapplikation som gör att du kan följa din AIM Control-profil på

denna hemsida baserat på dina registreringar.

AIM Control kan bli ditt, och om du vill, lagets verktyg i er handbollssatsning.

ENKEL REGISTRERING


AIM Control är en veckobaserad skaderegistrering med en mobilapplikation.

PERSONLIG PROFIL


Se hur just din profil se ut när du registrerar i AIM Control.

GRUNDAT I FORSKNING


Detta verktyg har utvecklats genom forskning inom medicinska fakulteten vid Linköpings universitet i nära samverkan med handbollsföreningar.

TIDSÖVERBLICK


Genom en veckovis registrering kan du följa din AIM Control över tid. Du kan också efter en tids registrering välja att blicka tillbaka på olika tidsperioder.

STATISTIK SKAPAS


Allt som registreras i AIM Control kan tas ut i statistik.

VÅRA SAMARBETEN


AIM Control samarbetar med medvetna handbollslag inom bredd och elit. Vi samarbetar även med

Svenska Handbollförbundet.

Copyright

AIM Control © 2016