Information - inför ställningstagande om samtycke till deltagande

Skaderegistrering inom svensk handboll - AIM Control (Athletes Injury iMpact Control)

Handboll är en fysiskt krävande sport. Genom att ha som mål att vara skadefri så kan du öka möjligheten till att utveckla dig som handbollsspelare. Det finns dock en risk för såväl akuta som överbelastningsskador och erfarenheten är att många handbollsspelare har olika grader av besvär i din handbollskropp.

Genom en samverkan mellan dig som spelare och Linköpings universitet erbjuds du att besvara frågor om din kropp och huruvida du har eventuella besvär med en eller flera skadelokalisationer. Vidare tar du ställning till hur du upplever att eventuella skador påverkar dig som handbollsspelare under din handbollssäsong. Du registrerar även ditt känslotillstånd, hur mycket du tränar och om du känner dig återhämtad innan nästa träningspass.

Målsättningen med skaderegistreringen är att få en idrottsmedicinsk överblick om vilka skador och sjukdomar som förekommer inom svensk handboll. Kunskaper som kan ge vägledning till vilka förebyggande insatser som kan behövas inom svensk handboll. Registreringen syftar även till att du som spelare skall få en bild av hur du och din handbollskropp mår under handbollssäsongen. Som deltagare i AIM Control kan du följa din egen skadeprofil. Du kan även välja om du vill dela din profil med ex din tränare/ledare/medicinska kontakter.

Frågorna besvaras i applikation för din Iphone/Smartphone via ett automatiskt utskick 1 gång i veckan. Uppskattningsvis tar det 2-8 minuter att fylla i, beroende om du har besvär eller inte. Registreringen sker veckovis. Information om hur du loggar in för registrering i AIM Control skickas via länk till din angivna mail efter att du godkänt deltagande. Som deltagare i AIM Control är har du tillgång till din skadeprofil, men på lag-, förenings- och nationell nivå kommer uppgifter som registrerats att rapporteras avidentifierade; vilket innebär att inga resultat kommer att kunna kopplas ihop med en enskild person om inte du först godkänner det. På gruppnivå kommer resultat att kunna presenteras såväl nationellt som internationellt.

Under handbollssäsongen 2021/2022 kommer vi ha extra fokus på huvudskador inom handboll. Inför säsongen så kommer du få svara på ett digitalt formulär som utgör utgångspunkt för hur du mår och om du sedan registrerar en huvudskada under säsongen så kan symtomen registrerade i appen jämföras med ditt status sedan innan. Resultatpresentation sker på gruppnivå, så varken individ, lag eller förening kommer kunna identifieras.

De uppgifter som samlas in genom de veckoregistreringar som sker i studien är om du fått någon skada under veckan som gått, dess lokalisation och hur den i så fall påverkar dig, hur mycket du tränat/spelat match, hur du mår känslomässigt och om du känner dig återhämtad. I samband med att du registrerar dig som användare av AIM Control samlas bakgrundsuppgifter in om dig som spelare ex. position, klubb, längd/vikt. Alla uppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och ansvarig för dina personuppgifter är Linköpings universitet, Avdelningen för Fysioterapi, 581 83 Linköping. Det är nedanstående projektansvariga och till projektet kopplad statistiker som har tillgång till de data du registrerar i forsknings- och kunskapsutvecklingssyfte.

Vid teknisk support; kontakta tekniskt ansvarig via:
support@aimcontrol.se

Vid andra frågor; kontakta projektansvariga för AIM Control:
Jennie Classon, Ordf. i SHF:s medicinska kommitté, leg. Fysioterapeut, e-post: jennie.classon@gmail.com, 0768-939487
Kajsa Johansson, Med Dr. Docent i Fysioterapivid Avd. för Fysioterapi, LiU, e-post: kajsa.johansson@liu.se, 0732-713074

Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den nationella forskningsdatabasen lagras i 10 år. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta tekniskt ansvarig. Vi kommer i så fall upphöra att behandla personuppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke. Uppgifter om ingår i resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av att ditt samtycke återkallas. Vissa uppgifter kan även komma att arkiveras i enlighet med svensk lag. Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-mail: dataskyddsombud@liu.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.


Gå tillbaka till registreringen